Facilitators


facilitators

De PerspectievenCarrousel is een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandige organisatieadviseurs, coaches en facilitators.

Als professional hebben we allemaal een verschillende achtergrond en werkveld. Wel geloven we allemaal in leren van en met elkaar en in het kijken vanuit verschillende perspectieven. We hebben methoden ontwikkeld om van daaruit veranderingen in organisaties te bewerkstelligen. Graag bieden we je de kans om met ons mee te kijken, maar ook met de andere deelnemers. Ervaar hoe perspectiefwisselingen jouw verbeeldingskracht kunnen versterken en je handelingsvermogen verruimen.

Facilitators:

Faroshia Bergraaf-Ashley
Katinka Docters
Nico Groenenberg
René Marcel Ponneker
Frits van Vugt
Trudie van der Staak