Frits van Vugt


Frits van Vugt

Frits van Vugt: Ik heb een jarenlange en brede ervaring in het publieke en sociale domein. Ik heb vele organisaties (rijk, provincies, gemeenten, maatschappelijke instellingen) gediend, in diverse rollen: als bestuurder, (interim)manager, adviseur, onderzoeker en docent. Vaak als richtinggever, soms als uitvoerder. Meestal tactisch schakelend op vele borden, verbinding brengend tussen wenselijkheid, theorie en hardnekkige werkelijkheid. Maar altijd creatief, de status quo bevragend en uitdagend, zoekend naar betere oplossingen, gefocust en methodisch. Bij mijn implementatietrajecten spelen trainingen een grote rol.

Public Consultancy

www.publicconsultancy.com

Public Consultancy is een bureau in een netwerk, met een grote management-, beleids-, trainings- en onderzoekservaring . Public Consultancy geeft o.a. trainingen op het gebied van opdrachtgeverschap in de sociale sector, creatieve probleemoplossingen, toekomstverkenningen en onderhandelingen. Allemaal op het snijvlak van belangen overbruggen, nieuwe denkrichtingen vinden voor ‘wicked issues’, en het komen tot duurzame oplossingen.  Het motto is: uiteindelijke telt alleen het maatschappelijk resultaat!