Theaterwerkplaats


theaterwerkplaats

Waarom lopen sommige teams stroef, of hebben moeite zich aan te passen aan veranderende omstandigheden? Waarom hebben werknemers voorkeur voor lijn- of juist projectwerkzaamheden?

Deelnemers van teams hebben vaak alleen aandacht voor eigen taken en problemen, en voelen niet altijd verantwoordelijkheid voor het geheel. De frictie die dit oplevert komt goeddeels voort uit onbegrip van de rol, kwaliteiten en uitdagingen die collega’s en andere afdelingen inbrengen en mee kampen. Zoals van bloem, boter, eieren, suiker en zout in de juiste verhoudingen een heerlijke cake te bakken is heeft iedere organisatie een eigen uniek recept voor succes.

Met behulp van laagdrempelige theaterwerkvormen proef je hoe jouw uniciteit zich verhoudt tot de groep, en hoe je eigen rol in het groepsproces en -resultaat kunt invulling kunt geven. Dramatische werkvormen hebben zich als participatief leermiddel al sinds de tweede helft van de vorige eeuw bewezen in bijvoorbeeld rollenspellen, dramatherapie en opstellingen, en is de afgelopen jaren sterk ontwikkeld als groepsinterventie. Theater is breed inzetbaar van vaardigheidstraining tot teambuilding en beleidsvorming, en in geval van toegepaste improvisatie is het ook één van de meest flexibele en wendbare instrumenten.

Binnen deze workshop ligt de nadruk op samenwerking, flexibiliteit, empowerment en leidinggeven en –nemen waardoor de deelnemers een paar direct toepasbare handvatten aangereikt krijgen.

Deze workshop wordt verzorgd door Nico Groenenberg